Till dig som är samhällsaktör i Kiruna kommun

 Denna information ges till dig som företräder eller är kontakt för ett företag, en verksamhet, organisation eller förening i Kiruna kommun. Det här är ett gemensamt initiativ från Kiruna kommun och Region Norrbotten.

Vi önskar informera om det aktuella covid-19 läget i syfte att uppmärksamma och levandegöra en pågående samhällsfara samt skapa förståelse för allvaret på lokal nivå. Det är tillsammans, enskilt och i respektive verksamhet, vi kan begränsa smittspridningen genom att anpassa vårt beteende och vidta nödvändiga åtgärder.

Det är allvar nu! Det råder allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer så noga som möjligt. Se dem som lag.

Antal nya fall av covid-19 i kommunen under de senaste två veckorna är 88 och det finns nu en konstaterad allmän smittspridning i vårt lokalsamhälle. Smittspridningen har under november månad lett till en ökning av antalet nya fall av covid-19 i Kiruna med 114, vilket motsvarar 960 procent. Samhället fungerar, men det råder för närvarande en mycket ansträngd situation inom sjukvården och den kommunala samhällsservicen är under påverkan avseende bemanning och personal.

Ge dig själv, dina nära och kära, och inte minst dem som arbetar inom vård och omsorg en chans att fira jul och nyår utan allvarlig sjukdom.

Skärpta allmänna råd i Norrbotten:
• Undvik fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.
 • Arrangera eller delta inte i fester eller liknande sociala sammanhang.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
 • Avstå från att göra onödiga resor inom eller utom länet.

Sedan tidigare gäller:
• Håll avstånd!
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
• Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
• Testa dig vid förkylningssymtom.

 Vi förstår att det utmanar i såväl vardag som i juletid att helt avstå från vissa aktiviteter, men att undvika trängsel och hålla avstånd är centrala åtgärder just nu. Det gäller att minimera tiden i butiker och köpcentrum, följa handlares anvisningar och inte vara flera från samma hushåll.

Fråga dig om du vill vara den som inser att det inte är kul just nu, men nödvändigt att göra det som är rätt. Och säg till om någon i din närhet inte sköter sig. Det är alla kommuninvånares ansvar.

Sprid informationen i egen verksamhet.
Läs mer om covid-19 på 1177.se och kiruna.se/covid-19.

 


EUROSUANDO
och
KARESUANDO TURISTINFO

har fått nytt telefonnummer
070-181 12 50


PIMPELTÄVLING IDIVUOMA

INSTÄLLD 2021

2022 års pimpeltävling är bokad till
 Lördag 26/3 2022, Hjärtligt välkomna då!!!!
Idivuoma Fritidsförening


Bli medlem i
NORRSKENETS SKOTERFÖRENING I
KARESUANDO

OBS! Ny medlemsavgift

och få 10% rabatt på
skoterförsäkringar på Svedea.


Betala in medlemsavgiften
på 50:- kr på bankgironr: 5010-8844
Glöm inte ange namn vid inbetalning.
Äldre bilder från Karesuando


VEM ELLER VILKA FYLLER ÅR
I KARESUANDO
Kräver gratis registrering
Gör du ortsök och hittar inte Karesuando så fyller ingen år just den dan i Karesuando.


HISTORISKA BILDER


Till bildarkivet


Har du gamla bilder av någon känd person, hus, bil eller något annat som du tror intresserar andra?


Nedladdning och användning av bilderna utan medgivande av copyrightinnehavarna är förbjudet

Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter och stavfel


 
©Eurosuando Ekonomiska Förening, Karesuando 2004 - 2020
info(at)eurosuando.se

 
 Arctic Livs