Skotertrafikregler
Sverige

Följande regler gäller vid färd:

Regleras i särskild lag

Åldergräns 16 år

Körkort och/eller snöskoterförarbevis
(de som har tagit körkorten efter år 2000 måste även ha  förarbevis för snöskotern)

Max. hastighet 70 km/h

Man måste alltid använda ljus

Skoterförare har stopplikt vid korsande av allmän väg

Det är förbjudet att köra i plant- och ungskog som inte nått en höjd av minst två meter över snön

Vilda djur får inte störas av skoterkörning