Skotertrafikregler
Norge

Följande regler gäller vid färd:

Regleras i särskild lag

Åldergräns 16 år

Minst traktorkörkort

Hjälmtvång

Man måste alltid använda ljus

Max. hastighet 70 km/h, med kälke 60 km/h och med folk i kälken 40 km/h

Tillstånd enligt norska motorfärdsellagen eller längs särskilda skoterleden i Nord-Troms och i Finnmark

Nöjeskörning helt förbjudet