Ny arbetsgrupp för gränsöverskridande näringslivsfrågor valdes på uppdrag av Tornedalsrådet.

Tornedalsrådet samlades i Kilpisjärvi den 8 maj, i dagordningen fanns det med att välja en arbetsgrupp som ska arbeta med gränsöverskridande näringslivsutveckling. Kommun representanter fanns med från alla tre länder.

De första uppgifterna för arbetsgruppen var att i första hand kalla samman ansvariga för kommunernas turistinformationer till ett gemensamt möte. Detta möte planeras till Karesuando den 30 maj. Utöver detta är de preliminära uppgifterna att sammanföra och implantera olika samarbetsformer och gemensamma möten med näringsidkare i alla tre länderna.

Arbetsgruppen består av
Kiruna kommun: Birgitta Isaksson, suppleant Håkan Siggemo
Muonio kommun: Heikki Kauppinen, suppleant Tarja Veisto
Enontekiö kommun: Kimmo Aaltonen
Kautokeino kommun: Leif Halonen
Nordreisa: Knut Berg
Kåfjord: (inget namn ännu)
Storfjord: Jon-Egil Ottosen, suppleant Riitta Leinonen.

 
       
 

Den nya arbetsgruppen:
Kimmo Aaltonen, Enontekiö
Birgitta Isaksson, Kiruna
Knut Berg, Nordreisa
Leif Halonen, Kautokeino
John-Egil Ottosen, Storfjord
Heikki Kauppinen, Muonio
Riitta Leinonen, Storfjord (suppl)
Håkan Siggemo, Kiruna (suppl)

 
       
  Från vänster ovan.
Maria Pietikäinen, Muonio
Aulikki Hienonen, Muonio
Birgitta Isaksson, Kiruna
Hanne Bråten, Storfjord
Pentti Keskitalo, Enontekiö
Heikki Kauppinen, Muonio
Peter Hagström, VD Tornedalsrådet.
Thore Klippmark, Kiruna
Jon-Egil Ottosen, Storfjord
Håkan Siggemo, Kiruna
Från vänster nedre raden.
Kimmo Aaltonen, Enontekiö
Knut Berg, Nordreisa
Leif Halonen, Kautokeino
Riitta Leinonen, Storfjord.