Stenvalvsbroar
 
Före 1800-talets mitt fanns knappast några vägar i Norrbottens inland. De var först i 1900-talet det på allvar började växa fram i länet. Vägen mellan Karesuando och Vittangi påbörjades 1908 och var färdig så sent som 1925.

Här i trakten kring Idivuoma finns fyra stenvalvsbroar, som uppfördes när vägen byggdes. En är belägen ca 3 km norr om byn Idivuoma, en finns mitt i byn och de övriga finns ca 4 och 5 km söder om byn. Broarna är uppförda i huggen natursten och tre av den har en mycket imponerande valvkonstruktion, med ett eller flera brospann, murade i en teknik som har en gammal tradition bakom sig. En av broarna - ca 4 km söder om Idivuoma - är dock av betydligt enklare karaktär. Det är egentligen ingen bro, utan en s k dubbel stentrumma. Stentrummor uppfördes vid små vattendrag, där vårfloden inte var så stor och påfrestande att man ansåg sig behöva en regelrätt bro. Samtliga broar uppfördes mellan åren 1909 och 1912.