Statistik över första snön
i Karesuando
Dagen då marken har varit helt täckt av snö och blivit kvar

Årtal Datum
   
83 5. Oktober
84 25. September
85 4. Oktober
86 28. September
87 24. Oktober
88 27. Oktober
89 1. Oktober
90 5. Oktober
91 5. Oktober
92 7. Oktober
93  
94 28. September
95 16. Oktober
96 30. Oktober
97 5. Oktober
98 26. September
99 8. Oktober
2000 25. Oktober
2001 2. Oktober
2002 4. Oktober
2003 20. September
2004 18. September
2005 19. Oktober
2006  
2007  
2008  
2009  
2010 15.Oktober
2011 18.November
2012 18. Oktober