Laestadius pörte
 

 

               

På prästgårdstomten finns en liten grå byggnad, Laestadius pörte, som Laestadius lät bygga år 1828, ett par år efter att han flyttat till Karesuando. Byggnaden omfattar ett större rum, en handkammare och en farstu. Bänkarna härstammar från tiden före kyrkans senaste restaurering. I pörtet finns även tavlor och bilder av predikanter i laestadianiska väckelsens tjänst. Byggnaden är ett kulturminnesmärke.

Pörtet står öppet för besökare