Paddling i Karesuando
 

Könkämä-Muonioälvens höjdskilnader är inte stora men det förekommer relativt branta och aktiva vattendrag och flodfåror samt långsträckta forsar. Av forsarna kan man nämna Ropinsalmi, Pättikkä, Saarikoski; Lammaskoski och Perakoski.

 Från Kilpisjärvi till Karesuando finns 130 km älv, vars sjöandel är 10%. Svårighetsgraden till forspaddling är svår.

Mitt i huvudsfåran kan under vårfloden uppstå vallar, sk levéer, som ligger ca 2 meter över medelvattenståndet.

Idijoki är en biflöde till Könkämäälven. Den första delen kallas Jierijoki. Jierijoki rinner genom en omfattande sjösystem med fina stränder och torra tallbackar, ner till Mertajärvi. Där tar Idijoki vid och slingrar sig genom fina myrmarken och björkskogar efter stränderna. Där finns flera mindre forsar. Totala längden älv är 44 km och sjöandelen är 30%. Svårighetsgraden till forspaddling är lätt.