Vita Huset
Bygde- och krigsmuseum
 

Länsmansgården är byggd 1888 och kallas Vita Huset. Landsfiskalen har bott i gården ända fram till 1965. Till gården hör även en flygelbyggnad och bastu som har använts som avlusningsbastu under evakueringsåren 1944-45. Hembygdsföreningen har fått disponera byggnaden sedan 1966 och har nyligen restaurerats i fyrtiotalsstil. Själva byggnaden, bruksföremålen, skrifter och bilder ger den bästa möjligheten att förstå hur dåtidens levnadssätt och kultur påverkade och formade människan i lappmarken.

 
På gården finns en minnessten som restes 1995 för att hedra Norges reservpolisgrupp Bryhn, som kom till Karesuando 1945 för att genomföra uppdraget att upprätta transportvägar till Kautokeino, där norska reservpoliser skulle förses med livsmedel och material samt att med kort varsel kunna rycka in i Norge längs Skibottendalen.

Museet visar även hur andra världskriget berörde människorna i Karesuando.

Här möter du Norges havsfiskekultur, samernas säregna kultur samt finska och svenska Tornedalskulturer.
     

 

       I Vita Huset finns
 

 • 450 bruksföremål

 • unik fotosamling

 • berättelser från bygden

 • före detta länsmansgården

 • gammaldags byggnadskonst

 • Norges krigspolisgruppens
  verksamhet

 

 • herrgårdsliknande möteslokal i hjärtat av lappmarken

 • guidade visningar av museet året om - bokningar 0981-201 41

 • Öppet 10-17

 

Välkomna till Sveriges nordligaste museum!

Karesuando Hembygdsförening
Laestadiusvägen 113
S-980 16 Karesuando
 

Föreningar